דוח רווח והפסד – לקחת שליטה על העסק שלכם

תוכן המאמר

מהו דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד (באנגלית: Profit and Loss, בראשי תיבות: P&L) הוא דו"ח פיננסי המסכם את ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי או ההפסד של עסק לאורך תקופה מסוימת, כגון חודש או שנה. הצהרת רווח והפסד הוא כלי חשוב לבעלי עסקים להעריך את הביצועים הפיננסיים שלהם ולקבל החלטות מושכלות.

 

חשוב לציין כי דוח רווח והפסד הוא תמונת מצב, והיא יכולה להשתנות מחודש לחודש. מסיבה זו, חשוב לסקור את דוח הרווח וההפסד באופן קבוע ולהשוות אותן לאורך זמן כדי לעקוב אחר מגמות ולקבל החלטות מושכלות.

 

דוח רווח והפסד יכול לשמש גם יחד עם דוחות פיננסיים אחרים, כגון המאזן ודוח תזרים המזומנים, כדי לתת מבט מקיף על המצב הפיננסית של עסק. המאזן מציג את הנכסים, ההתחייבויות וההון של עסק בנקודת זמן מסוימת, בעוד שהדוח על תזרים המזומנים מראה את תזרים המזומנים ותזרים המזומנים בעסק.

 

חשוב לזכור כי דוח רווח והפסד אינו הגורם היחיד שיש לקחת בחשבון בעת הערכת הביצועים הפיננסיים של עסק. גורמים אחרים, כגון מגמות בשוק, שביעות רצון הלקוחות ומורל העובדים, יכולים גם הם להשפיע על הבריאות הפיננסית של העסק.

 

החשיבות של דוח הרווח וההפסד עבור עסק הוא לתת לבעלי עסקים תמונה ברורה של הביצועים הפיננסיים שלהם ולעזור להם לקבל החלטות מושכלות. הדוח מסייע לבעלי עסקים לזהות תחומים של חוזק וחולשה, לעקוב אחר הוצאות ולבצע התאמות לשיפור הרווחיות. הוא גם מספק מידע .בעל ערך למשקיעים, ובעלי עניין אחרים כדי לעזור להם להעריך את הבריאות הפיננסית של העסק, כמו כן יוכל לסייע במימון והלוואה לעסק

איך דו"ח רווח והפסד מייעל את החלטות העסק?

על פי החוק הישראלי כל עסק מחויב לדווח לרשויות המס על הכנסותיו באמצעות דו"ח רווח והפסד. מדובר בדו"ח שנתי אותו כל בעל עסק מחויב להגיש, גם אם אין לו רווח נקי והשורה התחתונה מצביעה על הפסד…

 

בלא מעט מקרים מס הכנסה עורך בקרה פנימית ומגלה נתונים לא תואמים וכך הוא פונה אל בעל העסק בדרישת לקבלת דו"ח תקופתי לצורך בדיקת נתונים מקיפה יותר.

לצורך הדוגמא, על שנת 2022 תצטרכו להגיש דו"ח רווח והפסד חתום בידי רואה החשבון שלכם לידי מס הכנסה. עמותות צריכות להגיש את הדו"ח לרשם העמותות הישראלי וכך ניהול הספרים נעשה בהתאם לדרישות החוק.

רווח נקי משנה את ההחלטה

רווח נקי משנה את ההחלטה

פעמים רבות בעל העסק חושב שהוא מרוויח לא מעט. מגיעה סוף שנת המס והוא פונה לרואה החשבון שלו לצורך עריכת הדו"ח השנתי וכאן הוא מגלה שהוא מרוויח הרבה פחות ממה שחשב… יש הוצאות שוטפות שהוא שכח להכליל וכך הנתונים משתנים. 

 

כאשר רואים את שורת הרווח הנקי ניתן לבדוק איך ניתן להעלות אותה. לכן כאשר משקיע מעוניין להשקיע ברכישת עסק קיים, הוא יבקש לבדוק את הדו"חות השנתיים של העסק בשלוש השנים האחרונות. כך התוצאות העסקיות נראות שחור על גבי לבן והוא יכול לראות עד כמה העסק הוא אכן רווחי. גם כאשר עסק מעוניין לקבל אשראי למימון ההתפתחות העסקית שלו, הוא יתבקש להציג דו"חות כספיים שונים מבוקרים ולא מבוקרים עד למאזן. 

 

מקדמות המס

כל עסק צריך לשלם מקדמות מס הכנסה בהתאם לגובה ההכנסה הצפויה שלו. הדו"ח השנתי משמש כבסיס לחישוב מקדמות המס הנדרשות לתשלום. יש פעמים בהם הדו"ח מצביע על עלייה בגובה ההכנסות וכך גם גובה התשלום יעלה בהתאם.

המרכיבים העיקריים של דוח רווח והפסד

הכנסות: זהו הסכום הכולל של הכסף שהרוויח העסק מפעילותו, כולל מכירות, שירותים ומקורות הכנסה אחרים.

עלות המוצרים הנמכרים (COGS): זוהי העלות של המוצרים או השירותים הנמכרים ללקוחות, כולל עלויות ישירות כגון חומרים, עבודה והוצאות תקורה.

רווח גולמי: זהו ההפרש בין הכנסות לבין עלות המוצרים הנמכרים, ומייצג את הרווח שנוצר לפני שנשקלו הוצאות תפעוליות.

 הוצאות תפעוליות: אלה הן ההוצאות הכרוכות בפעילות היומיומית של העסק, כגון משכורות, שכר דירה, שירותים, שיווק, פרסום והוצאות גיוס עובדים

רווח תפעולי: זהו הרווח שנוצר לאחר הפחתת הוצאות התפעוליות מהרווח הגולמי.

הכנסה אחרת: זה כולל כל הכנסה לא תפעולית, כגון ריבית או הכנסה מהשכרה.

הוצאות אחרות: זה כולל כל הוצאות שאינן תפעוליות, כגון ריבית או מסים.

רווח/ הפסד נקי: זהו הרווח או ההפסד הסופי של העסק, המחושב על ידי הפחתת סך ההוצאות מכלל ההכנסות.

 

רכיבי מפתח אלה מהווים את המבנה הבסיסי של דוח רווח והפסד ומספקים סקירה כללית של ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי או ההפסד של עסק לאורך תקופה מסוימת. הבנת רכיבים אלה חיונית לניתוח הביצועים הפיננסיים של העסק וקבלת החלטות מושכלות.

 

אמנם דו"ח רווח והפסד המוכר לכולנו מצביע בסופו של דבר על שורת הרווח הנקי של העסק, אך חשוב להבין כי לאורך כל שנות פעילות העסק, לדו"ח השנתי ישנה השפעה על החלטות העסק, ניהול התקציב העסקי וכן הלאה.

מבנה הדוח רווח והפסד

דוח הרווח וההפסד מתחיל עם ההכנסות שהעסק מייצר, הכוללות מכירות, שירותים ומקורות הכנסה אחרים ואחריו את העלות של סחורות שנמכרו (COGS), שהיא העלות של מוצרים או שירותים שנמכרו ללקוחות.

 

החלק הבא של הדוח מפרט את ההוצאות התפעוליות, שהן ההוצאות הכרוכות בפעילות היומיומית של העסק. הוצאות תפעול יכולות לכלול משכורות, שכר דירה, שירותים, שיווק ופרסום.

 

לאחר חישוב ההכנסות וההוצאות, ניתן לקבוע את הרווח הנקי או ההפסד של העסק על ידי הפחתת סך ההוצאות מכלל ההכנסות. אם ההכנסה גדולה מההוצאות, לעסק יש רווח נקי. אם ההוצאות גדולות יותר מההכנסות, העסק מפסיד נטו.

לקחת אחריות על הניהול הפיננסי

דוח רווח והפסד לדוגמא

הכנסה: זה מחושב על ידי הוספת כל הכסף שהרוויח העסק על פני תקופה מסוימת של זמן, כגון חודש או שנה. לדוגמה, אם חברה הרוויחה 100,000 שקל במכירות, ההכנסה שלה תהיה 100,000 שקל.

 

עלות המוצרים הנמכרים (COGS): חישוב זה מתבצע על ידי הוספת העלויות הישירות הקשורות לייצור המוצרים או השירותים הנמכרים ללקוחות. לדוגמה, אם העלות של חומרים, עבודה, הוצאות תקורה הוא 50,000 שקל, אז COGS יהיה 50,000 שקל.

 

רווח גולמי: חישוב זה מתבצע על-ידי הפחתת ה-COGS מההכנסות. לדוגמה, אם ההכנסה היא 100,000 שקל ו-COGS היא 50,000 שקל, הרווח הגולמי יהיה 100,000 שקל- 50,000 שקל= 50,000 שקל.

 

הוצאות תפעוליות: אלה מחושבות על ידי הוספת ההוצאות הכרוכות בפעילות היומיומית של העסק, כגון משכורות, שכר דירה, שירותים, שיווק, ופרסום (כגון פרסום בחשבון האינסטגרם העסקי). לדוגמה, אם ההוצאות התפעוליות הן 30,000 שקל, סך ההוצאות התפעוליות יהיה 30,000 שקל.

 

רווח תפעולי: זה מחושב על ידי הפחתת הוצאות תפעוליות מהרווח הגולמי. לדוגמה, אם הרווח הגולמי הוא 50,000 שקל והוצאות תפעוליות הן 30,000 שקל, אז הרווח התפעולי יהיה 50,000 – 30,000  = 20,000 שקל.

 

הכנסה אחרת: זה מחושב על ידי הוספת כל הכנסה לא תפעולית, כגון ריבית או הכנסה מהשכרה. לדוגמה, אם הכנסה אחרת היא 1,000 שקל, אז סך ההכנסה האחרת תהיה 1,000 שקל.

 

הוצאות אחרות: סכום זה מחושב על ידי הוספת הוצאות שאינן תפעוליות, כגון ריבית או מסים. לדוגמה, אם ההוצאות האחרות הן 2,000 שקל, סך ההוצאות האחרות יהיה 2,000 שקל.

 

רווח נקי (הפסד): זה מחושב על ידי הפחתת סך ההוצאות מכלל ההכנסות. לדוגמה, אם ההכנסה היא 100,000 שקל, COGS הוא 50,000 שקל, הוצאות תפעוליות הן 30,000 שקל, הכנסה אחרת היא 1,000 שקל, והוצאות אחרות הן 2,000 שקל, אז הרווח הנקי יהיה 100,000 שקל- (50,000  + 30,000  + 2,000 ) + 1,000 = 19,000 שקל.

 

בדוגמה זו, לחברה יש רווח נקי של 19,000 שקל, מה שאומר שהיא הרוויחה 19,000 שקל יותר ממה שהיא הוציאה על פני תקופה מסוימת של זמן.

לסיכום, דוח רווח והפסד (P&L) הוא כלי פיננסי חיוני לכל עסק, ומספק סקירה כללית של ההכנסות, ההוצאות והרווח או ההפסד הנקי שלו על פני תקופה מסוימת של זמן. הבנת המרכיבים העיקריים של הצהרת P&L, כגון הכנסות, עלות הסחורות שנמכרו, הוצאות תפעוליות ורווח נקי, היא חיונית לניתוח הביצועים הפיננסיים של עסק וקבלת החלטות מושכלות.

 

ניתן לחשב את הצהרת P&L על ידי הוספת הרכיבים הרלוונטיים, כגון הכנסות, COGS, הוצאות תפעוליות, הכנסות אחרות, והוצאות אחרות. על ידי מעקב אחר הצהרת P&L, עסקים יכולים לעקוב אחר הביצועים הפיננסיים שלהם, לזהות מגמות ולבצע התאמות כדי לשפר את השורה התחתונה שלהם.