פתיחת עוסק פטור/זעיר – כל מה שדרוש במדריך אחד

תוכן המאמר

פתיחת עוסק פטור/זעיר - כל מה שדרוש במדריך אחד

אדם המקים עסק בתחום שבו הוא מתמחה, לדוגמה מטפל ברפואה אלטרנטיבית, אינו מודע לאופן ההתנהלות בנושא רשויות המס. הוא לא יודע אם עליו לפתוח תיקים ברשויות, אילו תיקים ומהם השלבים שעליו לבצע כדי להסדיר נושא זה.

 

ראה מאמר פתיחת עסק חדש – המדריך המקיף 2023

 

לאור חוסר הידיעה של חלק מהאוכלוסייה, מומלץ להיעזר באיש מקצוע כמו יועץ מס או רואה חשבון שיכוון את העוסק החדש, כך שיבצע את כל התהליך על פי החוק, תוך קבלת הנחיות מתאימות. לא מדובר בהליך מורכב או סבוך, אך עבור מי שאינו בקיא בכך ההתנהלות נראית לא מובנת ואפילו בעייתית. מטרת מדריך זה היא להסביר את ההליך לכל אורכו בדרך פשוטה, הגיונית ומובנת עבור כל אדם.

 

ראה מאמר רעיונות לעסקים – איזה עסק כדאי לפתוח.

 

מהו עוסק פטור

אדם הפותח עסק שלהערכתו היקפי העבודה וההכנסות שלו יהיו מינוריות, מברר אילו סיווגים קיימים לעסקים בסדרי גודל כאלו. ברוב המקרים הוא מחליט לפתוח בתחילת הדרך העסקית שלו, עוסק פטור.

 

איך פותחים עוסק פטור

אפשר לבצע את ההליך לבד, על פי ההסבר המצורף, או לחילופין להיעזר ביועץ מס או רואה החשבון. יש לבצע הליך זה בתחילת הפעילות העסקית ולא בדיעבד. ראה דף מידע מרוכז של רשות המיסים לעוסק חדש.

 

פניה באופן עצמאי לרשויות

על בעל העסק מגיע למשרד אזורי של מע"מ שאליו משויך גיאוגרפית היישוב שבו הוא גר. עליו להביא עמו תעודת זהות והמחאה מבוטלת או אישור על פרטי חשבון הבנק העסקי. בו במקום ייפתח התיק של עוסק פטור/זעיר, מספר העוסק הפטור הוא מספר תעודת הזהות של העוסק. אם העוסק מתכנן לפעול מתוך משרד, בית מלאכה, מפעל קטן וכו', עליו להציג בפני פקידי מע"מ את חוזה השכירות בגין המקום שאותו הוא שכר. אם החשיבה היא לעבוד מביתו של העוסק, אין צורך בהצגת מסמכים.

 

לאחר מכן, עליו להגיע לאגף מס הכנסה במשרדי פקיד השומה השייך למקום מגוריו. שם ידווח כי פתח תיק עוסק פטור ויפתח גם במשרדם תיק לצורך דיווח עתידי והגשת דוחות שנתיים. השלב האחרון הוא פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי. על פי גובה ההכנסות המשוער יקבע המוסד את הסכום החודשי לתשלום בגין ביטוח זה.

 

העסקת עובדים

עוסק פטור יכול לגייס עובדים ולהעסיק אותם. לצורך כך עליו לפתוח גם במס הכנסה וגם במוסד לביטוח לאומי תיק ניכויים. העסק החדש יקבל פנקס ייעודי עבור הדיווחים והתשלומים החודשיים.

 

פניה לרשויות באמצעות יועץ מס/ רואה חשבון

אם העסק החדש יקבל ליווי מקצועי של אדם העוסק בתחום החשבונאות כמו יועץ מס או רואה חשבון הוא יכול לחסוך את ההתרוצצות למשרדים השונים, כיוון שהוא מקושר באמצעות תוכנת שע"ם למערכת התקשורת של רשות המיסים וכך הוא יכול בלחיצת כפתור לבצע את התהליך ותוך דקות בודדות, תוכלו לקבל אישור על פתיחת התיקים. המידע והמסמכים מועברים לרשות on line ואם הכול תקין, מתקבל האישור ללא דיחוי.

 

רוב משרדי רואי החשבון ויועצי המס צועדים קדימה עם הקדמה ומדווחים עבור לקוחותיהם את הנתונים החודשיים ישירות בתוכנה וכך חוסכים את הצורך להגיע לדואר בכל 15 בחודש. עוסקים פטורים יכולים להיעזר בשירות זה עבור שידור דוחות הניכויים החודשיים של עובדיהם.

הדפסת קבלות

עוסקים פטורים אינם מפיקים חשבוניות אלא רק קבלות. עוסק פטור מדפיס בבית דפוס פנקסי קבלות הכוללים את פרטיו או לחילופין הוא רוכש פנקס קבלות תקניות מחנות לציוד משרדי ומשתמש בהן. בעת קבלים כספים יש להפיק קבלה באופן מידי ולהעבירה ללקוח. אופציה נוספת התופסת תאוצה בשנים האחרונות היא הפקת קבלות ממוחשבות בתוכנות אינטרנטיות חינמיות או בעלויות נמוכות. הפקת חשבוניות במחשב היא שיטה מאוד נוחה, אפשר לבצע את המשימות האדמיניסטרטיביות בכל שעה, לראות מידע, גרפים ולקבל תמונת מצב עדכנית על מצב העסק.

ראה מאמר הנהלת חשבונות באינטרנט

עבודה עם יועץ מס / רואה חשבון

חשוב מאוד שאדם שאינו מכיר באופן מהותי את נושא הפעלת עסק, יגייס יועץ כללי שיהיה לצדו. הוא זה שידריך אותו בכל מה שקשור לאופן ניהול העסק מימיו הראשונים ואילך, הוא זה שיפתח עבורו את התיקים ברשויות השונות והוא זה שיכוון אותו איך הפעילות תנוהל באופן חוקי ועל פי ההנחיות של הרשויות. חוסר הידיעה לא תמיד מפחית את העונש ולכן יש ללמוד היטב את הנושא ולחדד אותו כדי שלא לבצע טעויות בתום לב.

הסבר – מה זה אומר עוסק פטור

עוסק פטור מבצע עבודות בתחומים שונים למבחר לקוחות. עם קבלת תשלום מהם הוא מפיק ללקוח קבלה. אם העוסק רוכש ציוד כמו לדוגמה ציוד משרדי, כלי עבודה, מחשב וכו', הוא לא יוכל להתקזז על ערך המע"מ ששילם. לדוגמה, אם עוסק פטור צבר במהלך החודש חשבוניות הוצאות בסך 1,500 ₪. את הוצאות המע"מ בסך 255 ₪ הוא לא יוכל לקזז.

 

אילו עסקים יכולים להיות עוסק פטור ואילו לא

רשויות המס קבעו כי קיימים מקצועות ספציפיים שאינם יכולים לפעול כעוסקים פטורים אלא רק כעוסקים מורשים. להלן רשימת המקצועות:

 

בעלי מקצועות חופשיים:

 

שמאי, פסיכולוג פיזיותרפיסט, רואה חשבון, עורך דין, יועץ לארגון, יועץ מס, יועץ לניהול מנהל חשבונות אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ מדעי, מהנדס, מודד, אגרונום, מתורגמן, עורך פטנטים, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא שיניים, מרפא שיניים, רופא וטרינר.

 

מקצועות אחרים:

 

  • שוכר מקרקעין, תווך מקרקעין, סוחר רכב ומתווך רכב.
  • בית ספר לנהיגה.
  • בית ספר לרבות גן ילדים שבו לומדים לא פחות מחמישה תלמידים (למעט הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה.
  • מופע אמנותי, הנחית מופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול, הרצאה, הוראה, הדרכה, כתבנות, תרגום כתיבה או עריכה.

 

התנהלות מול מע"מ / דיווח שנתי

בתחילת כל שנת כספים מדווח העוסק הפטור באמצעות טופס או ישירות באתר המקוון על סך הכנסותיו השנתיות בשנת המס הקודמת .לדוגמה בתחילת שנת 2019 מדווחים על ההכנסות בשנת 2018 וכו'. מע"מ קבע תקרת גג להכנסות השנתיות של עוסק פטור, בשנת 2020 הסכום הוא 99,003 ₪ .

 

אם סך ההכנסות השנתיות היו מעבר לרף זה על העוסק הפטור להפוך לעוסק מורשה. את השינוי אפשר לבצע במשרד האזורי של מע"מ או באמצעות שירות מקוון של רואה החשבון או יועץ המס. תיק העוסק הפטור ייסגר עם פתיחת הפעילות העסקית בתיק העוסק המורשה.

 

התנהלות מול מס הכנסה / חודשי ושנתי

עוסק פטור אינו מדווח בכל חודש על הכנסותיו אלא רק אחת לשנה באמצעות הדוח השנתי בו מפורטות כל ההכנסות וכל ההוצאות המוכרות כמו תשלומים לביטוחי חיים.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי

ביטוח לאומי קובע גובה תשלומים חודשיים על פי צפי ההכנסות. לאחר קבלת הדיווחים השנתיים על גובה ההכנסות בפועל, המוסד לביטוח לאומי מבצע שינויים והתאמות על פי הדיווחים.

 

תקרת הכנסות שנתית בקטגוריה זו – איך זה עובד/ איך עוקבים על כך

במהלך השנה, חשוב לעקוב אחר סך ההכנסות. לבדוק במצטבר מה גובה ההכנסות, לדוגמה ינואר 10,000 ₪, פברואר 6,000 ₪, מרץ 8.000 ₪ וכו'. אם מגיעים במהלך השנה לקו האדום של התקרה שנקבעה בסך – 99,003 ₪ יש לבצע את השינוי לעוסק מורשה ולא להמתין לתחילת שנת הספים שלאחר מכן.

 

תדמית של עוסק פטור

לעוסק פטור יש תדמית של עסק זעיר העובד בהיקפים קטנים. כל לקוח או ספק מודעים למגבלה של ההכנסות השנתיות שהם בסכום המתקרב ל-100,000 ₪. לעומת זאת, מי שפתח עוסק מורשה, הקולגות לא יודעים את היקף הכנסותיו אך ברור כי הסכום הוא מעל 100,000 ₪ בכל שנה. כשעובדים עם גופים גדולים כמו חברות, תאגידים גדולים או חברות ציבוריות, הרושם הזה הוא חשוב מאד ובמקרים רבים עדיף לפתוח תיק עוסק מורשה ולא פטור כדי לקדם עסקאות מול הגופים הגדולים.

 

שיטת העבודה מול לקוחות שגם הם עוסקים פטורים – היתרונות עבור שני הצדדים

עסק שהוא עוסק פטור, לדוגמה גרפיקאית, היא אינה גובה מע"מ ולכן העבודה אתה יוצאת זולה יותר. היא גובה לדוגמה 3,000 ₪ וגרפיקאית אחרת שהיא עוסק מורשה תגבה 3,510 ₪. אם שני הגורמים הם עוסקים פטורים, סך העלויות ההדדיות יהיו נמוכים יותר.

 

שיטת העבודה מול לקוחות שהם עוסקים מורשים

אם הגרפיקאית היא עוסק מורשה מוציאה חשבונית הכוללת מע"מ לעוסק פטור, הוא לא יוכל להתקזז על מע"מ זה שהוא משלם לה, אך היא מחויבת לגבות, לדווח ולשלם את חיוב המע"מ.

פתיחת חשבון בנק

מומלץ להפריד את ההתנהלות העסקית מההתנהלות הפיננסית של משק הבית. לכן, פותחים חשבון בנק עסקי נפרד, מפקידים בו את מלוא ההכנסות ומעבירים מחשבון זה כספים לחשבון הפרטי כמשכורת לאחר שהושאר בו די כסף לתשלום מלוא התשלומים לספקים ולנותני שירות על פי סך ההתחייבויות בכל חודש.

 

ראה מאמר פתיחת חשבון בנק – כיצד עושים זאת בצורה נכונה.

קורסים לניהול העסק

גופים ממשלתיים ופרטיים מפעילים קורסים שונים לניהול העסק. מדובר בקורסים בסיסיים שבהם לומדים על ההתנהלות מול הרשויות, אופן הפעלת העסק, התנהלות עם עובדים, ספקים ולקוחות. המידע האלמנטרי המועבר בקורסים הללו הוא חשוב ביותר די להבין את מלוא התמונה וכדי לנהל באופן נכון ומחושב כל עסק. מומלץ מאד לעוסקים חדשים להשתתף בקורסים הללו, להחכים ולהבין וכך יהיה להם קל הרבה יותר לנהל ולפתח את עסקיהם.

 

העבודה היום יומית השוטפת

במהלך היום העוסק הפטור, לדוגמה מטפל ברפואה סינית, מבצע כמה סוגי טיפולים. מכל לקוח הוא מקבל תשלום במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי, PayPal או bit ומעביר לכל אחד מהם קבלה. הוא מבצע רישום ידני או ממוחשב, מסכם את ההכנסות החודשיות ולאחר מכן את ההכנסות השנתיות.

ראה מאמר הנהלת חשבונות באינטרנט.

עבודה מהבית

קיימים מקצועות רבים שאפשר לבצע את העבודות מהבית ללא צורך בהשכרת משרד. אדם שהוא בעל יכולות של עבודה שוטפת ועצמאית ללא הכוונה של בוס, מסוגל לנהל בעצמו את העסק שלו, לבצע את המשימות השונות עבור לקוחותיו, לדאוג לקבלת הכספים מהם ולנהל את כל האדמיניסטרציה הקשורה בכך.

 

ראה מאמר עבודה מהבית

 

עבודה מהבית מתאימה לעוסקים שהם בעלי אחריות וביקורת עצמית כך שהם אכן יקדישו את מרב זמנם לניהול איכותי של העסק שלהם ולא יבזבזו את זמנם במהלך היום. לעבודה מהבית יש יתרונות גדולים כיוון שאפשר לנתב את הזמן על פי הנוחות של כל בעל עסק, לצאת לפגישות, לסידורים לקניות וכו'.

 

בנוסף לכך, זו התנהלות נוחה במקרים רבים שבהם יש ילדים קטנים בבית. אם אחד מבני הזוג הוא עצמאי ופועל מהבית, הוא נמצא עם ילד שחולה, הוא זה שיכול לשלב עבודה עם המשימות השוטפות של משק הבית ועוד. אם העבודה מתנהלת מהבית, לדוגמה גרפיקאית הזקוקה בעיקר למחשב האישי שלה, יוכר חלק יחסי מההוצאות של חדר העבודה שלה מתוך כלל העלויות של אחזקת הבית והעלויות הנלוות במס.

הכר את לקוחותיך והשקעותיך

לצורך קבלת החלטה על עוסק פטור או עוסק מורשה יש שתי נקודות אקוטיות שיש להביא בחשבון:

 

  • אם הלקוחות הם גופים גדולים – עדיף להיות עוסק מורשה בעיקר בגלל התדמית.
  • אם הקמת העסק כרוכה בהשקעות רבות כמו לדוגמה רכישת מכשור למפעל קטן או לחילופין ציוד למכון יופי, סך המע"מ מתוך כלל ההשקעות בעסק הוא בסכום נכבד ולכן עדיף גם במקרה זה לפתוח עוסק מורשה ולא פטור. ראה מאמר עלות פתיחת עסק.
  • בכל שלב אפשר לעבור בין שיטות העבודה. מעוסק פטור לעוסק מורשה וההפך.

 

טיפים
כל נושא שהוא חדש עבורכם ונראה לכם מסובך, הוא קל לאדם אחר שזה תחום עיסוקו. הקפידו להתייעץ עם גורם פיננסי שאמין עליכם, בקשו הכוונה ואל תתביישו לשאול את כל השאלות .
מדי פעם עשו הפסקה, רכזו נתונים וקבלו החלטה שמהן הנקודות החיוביות בעסק המתבצעות כיאות ומה כדאי לשנות, לגוון ולחדש על פי המקרה.
תהיו תמיד עם היד על הדופק בנושא ההכנסות השנתיות המצטברות כדי לא להיחשף לאי נעימות בעת ביקורת של מע"מ.
אם אתם משתמשים בתוכנה ממוחשבת, הכירו את כל המערכת על כל רבדיה כדי להוציא ממנה את המיטב . זהו כלי עזר ניהולי ממדרגה ראשונה.

 

בהצלחה !