הקמת חברה חדשה – מאיפה מתחילים?

תוכן המאמר

הקמת חברה חדשה – מאיפה מתחילים?

הקמת חברה חדשה היא אירוע מרגש עבור כל בעל עסק. את נושא הקמת החברה החדשה לא מבצעים בחטף אלא זו תוצאה של ימים ארוכים של חשיבה ותכנון הפעילות העסקית בחברה החדשה לפרטי פרטים. רק כשהתכנית העסקית מדוקדקת ומוכנה, מחליטים שזה הזמן הנכון להקים חברה בע"מ ולהתחיל בפעילות העסקית.

 

בחירת שם לחברה

שם חברה הוא חלק מהמיתוג העסקי, פרט המלווה אותה לאורך שנים רבות ולכן מומלץ לבחור שם בעל כמה תכונות חשובות:

 

 • שם קליט, שיהיה קל לזכור ולהגות.
 • שם שיזכיר לגורמים העסקיים שאיתם עובדים את שמו של בעל העסק או את תחום העיסוק הספציפי.
 • עדיף שם ללא נקודות או גרשיים, כדי שלא יהיו שיבושים בשם החברה המופיע על ההמחאות, דבר שגורר לא אחת להחזרים טכניים של ההמחאות, כיוון שהשם אינו מדויק.

כשעולים הרעיונות לבחירת שם עבור החברה, מומלץ לבדוק במאגר של רשם החברות אם קיימת חברה העוסקת בתחום זהה בעלת שם זה. אם קיימת כזו חברה, רשם החברות לא יאשר שם נוסף לאור הפעילות הזהה ולכן כדאי לחפש ולהתמקד בשם אחר. במסגרת בדיקה זו יש לשים לב אם השם המבוקש הוא סימן רשום של גורם אחר. במקרה כזה הבוחנים במשרד רשם החברות, לא יאשרו בוודאות שם זה.

 

במסמכים שמכין עורך הדין עבור הקמת חברה, הוא מציין את שם החברה המבוקש ומוסיף שתי אופציות לשמות נוספים. אם הבוחן של רשם החברות לא יאשר את השם הראשון, הוא יבחן גם את השם השני והשלישי ויאשר את אחד מהם אם זה אפשרי על פי שמות החברות הקיימות בישראל ותחומי עיסוקן. ראה מאמר שם לעסק חדש

קביעה מי יהיו בעלי המניות בחברה

בעל העסק קובע אם הוא יהיה בעל המניות היחיד בחברה, או אם הוא מעוניין שבעלי המניות יהיו אנשים אחרים, שותפים או בני משפחה ומהו מספר המניות שיוקצה לכל אחד מהם מתוך סך הון המניות בחברה הפרטית. במסמכים המוגשים לרשם החברות, יירשמו הפרטים המזהים של כל אחד מבעלי המניות כמו מספר תעודת זהות וכתובת ואם מדובר בחברה בע"מ, פרטי החברה, כתובתה וה – ח.פ./ שלה.

 

על פי החוק, קיימים כמה מקרים שבהם אזרחים מסוימים לא יכולים להיות בעלי מניות בחברה :

 • חייב המוגבל באמצעים
 • פושט רגל
 • חברה שהיא מפרת חוק
 • אזרח מדינת אויב

אם בחברה יש כמה בעלי מניות, במעמד זה נחתם גם הסכם מייסדים המאגד את כל הנושאים הקשורים לשותפות העסקית בין בעלי העסק. מטרות החברה, אופן חלוקת המניות בין המייסדים, מידע על ההשקעה הכספית של כל אחד מהם בעת הקמת העסק, כללי התנהלות במצבים שונים, עזיבה של אחד מהשותפים ועוד. ראה מאמר הסכם מייסדים.

קביעת הדירקטורים בחברה

דירקטור הוא תפקיד בעל אחריות רבה. אדם זה מנהל את החברה, מתווה את דרכה מבחינה עסקית, שיווקית ופיננסית. הוא אחראי על כל ההתנהלות בחברה כלפי הרשויות, הגורמים העסקיים שאיתם עובדת החברה ומול העובדים. בסמכותו של הדירקטור לקבוע את מדיניותה של החברה, את סדרי העדיפויות שלה, המבנה הארגוני ודרגות השכר.

 

הכנת ניירת להקמת חברה

עורך דין המתמחה גם בהקמת חברות, יכין ניירת לצורך הקמת חברה חדשה על פי הנהלים שקבע רשם החברות. רשימת המסמכים הדרושים:

 

 • בקשה להקמת חברה
 • תקנון התאגדות
 • תצהיר בעלי מניות ראשונים בחברה
 • תצהיר דירקטורים ראשונים בחברה
 • העתק ביצוע תשלום עבור האגרה הממשלתית בגין פתיחת חברה על פי מספר מניותיה

עורך הדין יאמת את חתימתם של בעלי המניות ושל הדירקטורים שחותמים על המסמכים בנוכחותו. מתפקידו של עורך הדין לתת הסברים לבעלי המניות על מהות הקמת החברה, שמהן ההתחייבויות של בעלי המניות והדירקטורים, ההיבטים המשפטיים והפיננסיים, האחריות, הסיכויים והסיכונים במהלך זה .

 

ברוב המקרים, עורך הדין שמכין את הניירת להקמת החברה הוא גם זה שמלווה את החברה בצעדיה הראשונים ומכין גם הסכם מייסדים בין שותפי החברה. בשלב השני לאחר אישור הקמת החברה, הוא מעניק לחברה ייעוץ משפטי בכל הדרוש לה לתפעול שוטף של העסק. ראה מאמר הסכם מייסדים.

תהליך הקמת החברה במשרדי רשם החברות או דרך האינטרנט

עורכי הדין עובדים עם אנשי שירות הממוקמים בירושלים ומכירים היטב את כל התהליך של הקמת חברות. עורך הדין מעביר להם את הניירת המקורית בכמה העתקים לטיפולם, כולל העתק שובר תשלום האגרה בסך 2,614 ₪ (נכון ל – 2018). הם פונים עם כל הניירת לרשם החברות ומבקשים את אישורו להקמת החברה ולאישור השם. הנושא נבחן ולאחר פרק זמן קצר, מתקבלת תשובה אם אושר השם הראשון או שם אחר.

 

ברגע שיש אישור מונפקת לחברה תעודה המעידה על כך שקיימת חברה בשם המסוים שאושר, תאריך יסוד החברה ומספרה של החברה בפרטית. המספר הוא צירוף של תשע ספרות ונקרא בקיצור מספר ה-ח.פ/ של החברה. בנוסף לכך מחתימים ברשם החברות את מסמכי היסוד כאישור לביצוע בפועל של פתיחת החברה.

 

מסמכים אלו משמשים את החברה לאורך כל פעילותה מול גורמים רבים, לכן חשוב מאד לשמור על העותקים המקוריים של המסמכים וגם להכין עותקים שהם נאמן למקור, חתומים על ידי עורך הדין, לכל צורך. אפשר גם לשלוח את הניירת לרשם החברות באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים. באופציה זו משלמים אגרה מופחתת בסך 2,150 ₪.

 

אפשרות נוספת שהחלה בשנים האחרונות היא הכנת המסמכים על ידי עורך דין בשיטה זהה והעברתם באופן מקוון לרשם החברות באמצעות עורכי דין אחרים או חברות ייעודיות העוסקות בכך. חברות השירות הללו גובות שכר טרחה בסך כ- 350 ₪. גם בתום תהליך זה, מועברת כל הניירת ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני.

רישום סימן מסחר

אם אחת ממטרות החברה היא לייצר או לשווק מוצר חדשני שהומצא על ידי בעלי החברה, או שיש לבעלים זכויות יוצרים, מותג, לוגו ייחודי או פטנט, רצוי לרשום אותם כסימנים מסחריים שהם סימן ההיכר של החברה ומשויכים אליה. החברה פונה לרשם סימני המסחר המשויך למשרד המשפטים ומגישה בקשה לרישום. יש לצרף לבקשה זו מידע על הפריט הספציפי וכמה צילומים צבעוניים שלו.

 

כל מוצר שמבקשים עבורו סימן מסחרי, חייב להיות משויך לאחד מהסיווגים שנקבעו מראש בלוח הסיווגים שפורסם על ידי רשם הסימנים. העלות הבסיסית של האגרה עבור רישום פריט בסוג אחד של מוצרים היא 1,604 ₪ (נכון ל – 2020) עבור כל סוג נוסף שרושמים האגרה היא בסך 1,205 ₪ (נכון ל – 2020).

 

קיים גם מסלול מהיר למקרים חשובים במיוחד או דחופים שבהם אקוטי להיות הראשונים בביצוע רישום פריט אם קיים חשש של מוצר דומה לגורם מתחרה. במקרים הללו משלמים אגרה נוספת בסך 753 ₪ (נכון ל-2020) עבור כל סוג פריט. רשם סימני המסחר בוחן בקפדנות כל בקשה ומוודא אם קיים מוצר מקביל שכבר רשום במאגר. אם קיים מוצר כזה, הבקשה מוחזרת ללקוח עם תשובה שלילית. אם לא קיים מוצר דומה, מקבל הלקוח אישור חיובי זמני.

 

במהלך החודשים שלאחר מכן, נבדק הנושא בצורה מעמיקה על כל היבטיו, אם יש התנגדויות של צד ג' או כל בעיה אחרת. בתום הבדיקה, מקבלת החברה תשובה אם בקשתה לסימן מסחרי אושרה תקבל החברה תעודה על כך ואם יש השגות של הבוחנים, תקבל החברה את פירוט ההתנגדויות והסיבות הקונקרטיות לאי קבלת האישור. חברות רבות מגישות בקשות לסימני מסחר גם בחו"ל, במדינות ספציפיות בעולם או לכל המדינות שעימם קיימים הסכמי סחר ורישום סימני מסחר. ראה מאמר רישום סימן מסחרי ופטנטים

בחירת עורך דין, רואה חשבון ויועצים לעסק

הצוות המקצועי המלווה את העסק בחשיבה רוחבית תוך סיעור מוחות מתמיד, הוא הבסיס לקיומו של עסק מחושב ויצירתי. כדי לבחור נבחרת זו, נפגשים עם כמה יועצים שקיבלתם עליהם חוות דעת טובות מחברים או קרובי משפחה.

 

כדי לעבוד יחד בשיתוף פעולה, צריכה להיות כימיה טובה, הבנה עניינית ודרך חשיבה דומה. רק אם התנאים הללו קיימים, אפשר לעבוד יחד כיחידה מובחרת למען המטרה הנכספת. לכן חשוב לבחור רק את המועמד המתאים ביותר בכל תחום.

 

עורך דין לחברה

רצוי לבחור עורך דין המתמחה בתחום הפעילות של העסק, לדוגמה בענייני נדל"ן. שהוא בעל ניסיון וידע רב בנישה זו ויוכל לייעץ לבעלי החברה בנושאים הקשורים לחוקיות בתחום זה לאורך כל הדרך.

 

רואה חשבון לחברה

מומלץ לשכור את שירותיו של רואה חשבון איכותי, בעל ניסיון רב בניהול הצד הכספי של עסקים רבים אדם מבריק שמלווה חברות בעלות פעילות ענפה של כמה יחידות רווח והפסד בתחומים שונים בתוך העסק .הוא זה שיטפל בתחילת הדרך בפתיחת התיקים ברשויות המס עבור החברה ועובדיה.אך אם החברה לא גדולה מומלץ להתעניין בהנהלת חשבונות באינטרנט לניהול העסק בקלות.

 

מס הכנסה, מקדמות כולל אישור על ניכוי מס במקור ובאישור על ניהול ספרים, פתיחת תיק במע"מ חודשי או דו חודשי, ניכויי עובדים, תשלומים למוסד לביטוח לאומי וכל צורך נוסף כדי שהחברה תפעל מיומה הראשון באופן חוקי, תדווח ותשלם לרשויות את כל התשלומים הנדרשים במועד.

 

יועצים מקצועיים אחרים: שיווק ומכירות, עסקי

ראה מאמר פתיחת תיקים ברשויות המס

 

נושא נוסף הקשור להתנהלות הכספית היא הנהלת החשבונות של החברה. מכיוון שמדובר בחברה בע"מ, יש לבצע הנהלת חשבונות כפולה באמצעות תוכנה שאושרה על ידי רשויות המס. אם מדובר בעסק קטן יחסית, אפשר למסור את הניירת למנהל חשבונות חיצוני שיטפל בכל הנושא, יכין את הדוחות הנדרשים וידווח וישלם במועד לרשויות המס. אם מדובר בעסק גדול יותר, מגייסים מנהל חשבונות שיעבוד במשרד ויטפל בכל הנושאים החשבונאיים כולל הכנת שכר לעובדים ודוחות חודשיים.

ראה מאמר הנהלת חשבונות בעסק

 

גיוס יועצים נוספים על פי צורך, לדוגמה מומחה בנושא ייבוא כדי לבחון את הדרכים הנכונות ביותר לרכישת ציוד בחו"ל, במחירים טובים של הפריטים, של השינוע ושל עמילות המכס. החוקים בתחום זה הם מורכבים מאד ורק אדם המכיר את כל היריעה יוכל לתת פתרון לכל המעטפת.

פתיחת חשבון עסקי בבנק

כל חברה חייבת לפתוח לפחות חשבון בנק עסקי אחד, בעלים של חברות רבות יפתחו שני חשבונות בנק אם זה נוח להם יותר משיקולים עסקיים. הפעולה הראשונה היא בחירת סניף הבנק בו ייפתח החשבון, אם זה יהיה בסניף בו יש לבעלים חשבון פרטי או בסניף עסקי שעליו התקבלה המלצה.

 

הליך פתיחת החשבון כרוך בהרבה מאוד מסמכים שיש להגיש וניירת לחתימה על ידי מורשה החתימה של החברה ובחלקם נדרשת גם חתימתו של עורך הדין, לאימות החתימה. אם בחברה יש בעל מניות אחד שיסד אותה והוא מנהל אותה, הוא יהיה ברוב המקרים גם מורשה החתימה היחיד.

 

אך אם מדובר ביותר מבעל מניות אחד או יותר ממנהל אחד, קיימות כמה אפשרויות לחתימה. כל אחד חותם לבד, או צירוף של שתי החתימות של שניהם יחד. לעיתים אפשר להגביל בסכומים, לדוגמה עד 10,000 ₪ כל אחד יכול לחתום לבד ומעל סכום זה קיימת חובה להימצאותן של שתי חתימות יחד.

 

לאחר הטיפול בכל הנושא האדמיניסטרטיבי, תתקיים פגישה עם מנהל הסניף או עם מנהל המחלקה העסקית כדי ליצור מסגרות אשראי עבור החברה בהתאם להיקפי הפעילות הצפויים, לצורך של החברה באשראי ולביטחונות שיוגשו. ראה מאמר תזרים מזומנים

 

זהו נושא מורכב וגם מסוכן ולכן מומלץ מאוד ללכת לפגישה זו עם רואה החשבון של החברה או עם כלכלן המכירים את התכנית העסקית על בוריה והם אלה שיעבירו לנציגי הבנק את כל המידע החשבונאי המפורט על ההתנהלות הצפויה כדי לקבל מסגרות אשראי תואמות. אם החברה זקוקה למימון בשלב ההתנעה, לדוגמה עבור רכישת ציוד, אפשר לגייס מימון בקרנות הממשלתיות, דרך הבנקים המסחריים, גורמים פיננסיים כמו חברות השקעות וחברות חוץ בנקאיות.

ראה מאמר מימון וגיוס אשראי

ראה מאמר הלוואות לעסקים

ראה מאמר הלוואות לעסקים קטנים

ראה מאמר הלוואה לפתיחת עסק

השכרת או רכישת נכס

לכל סוג עסק יש את המיקום הנכון ביותר עבורו.

 

חיפוש חנות להשכרה

חנויות אפשר לפתוח בלב העיר, או לחילופין בקניון אם מדובר במותג מוביל. קניונים רבים לא יסכימו להשכיר חנות למותג שאינו מוכר אלא לאחר תקופה של התנסות בהפעלת חנויות במקומות אחרים. ראה מאמר השכרת חנויות בקניון המטרה היא להשכיר חנות בגודל הנחוץ במיקום פריים לוקיישן, כך שקהל רב ככל האפשר ייחשף למוצרים הנמכרים.

 

חיפוש אולם ייצור להשכרה

גם במקרה זה יש להביא בחשבון כמה אספקטים. מיקום גיאוגרפי נוח, אולם המותאם לתעשייה מבחינת מתח החשמל, שינוע, פריקה וטעינה, אולם הכולל גלריה או קיים היתר לבניית גלריה.

 

חיפוש אחר משרד להשכרה

חברה חדשה העוסקת לדוגמה בתחום הפרסום, תמצא משרד מתאים באחד מבנייני המשרדים הרבים הצומחים בעיר. במשרדים הללו יש כמה יתרונות גדולים, אפשר לשכור משרד קטן ובשלב מאוחר יותר לעבור למשרד גדול באותו הבניין או ההפך. לאור העובדה שיש בבניין זה ובבניינים הסמוכים הרבה מאד עסקים, נוצרים הרבה פעמים קשרי עבודה מבורכים והעסקים קולטים כך לקוחות חדשים.

 

רכישת משרד/ חנות / אולם

בתחום הנדל"ן המסחרי יש הרבה מאוד הזדמנויות עסקיות שבהן כדאי לרכוש נכס ולהתחייב על תשלום משכנתא במקום לשכור נכס. כלכלן או רואה חשבון יבדקו את הנתונים הספציפיים, יחוו את דעתם המקצועית כדי שבעלי החברה יקבלו את ההחלטה הנבונה.

 

היערכות לפעילות העסקית על פי התכנית העסקית

בתכנית העסקית נקבעו כללים ברורים לגבי אופן הפעילות העסקית ברבדים השונים. לאחר הקמת החברה, אפשר להוציא את התכניות אל הפועל אחת אחרי השנייה, בתשומת לב מרבית תוך ביצוע בקרה שכל הנושאים טופלו ללא יוצא מן הכלל.

 

על פי התכנית העסקית פועלים ליצירת תשתית לפעילות

אם מדובר בחברה העוסקת לדוגמה בנדל"ן, מתחילים תהליך של רכישת או השכרת רכבים. קנית מחשבים, תוכנות וכל צורך ייעודי אחר, כדי שאפשר יהיה להתחיל במהלכים השיווקיים. אם מדובר במפעל, מתחילים את תהליך רכישת הציוד בארץ או בחו"ל וכל העזרים הנלווים כך שאפשר יהיה להתחיל לייצר בפועל. כל מהלך, לכל סוג של עסק בוחן את הסיכוי מול הסיכון ומנתב את הדרך הנכונה, המחושבת והפחות מסוכנת למימוש הפוטנציאל הגלום בפיתוחו של העסק.

גיוס עובדים

העובדים הם ההון האנושי של החברה, שיכתיבו את דרך ההתנהלות שלה, שיטות העבודה ובניית המוניטין של החברה. לכן יש לבחור עובדים רציניים ואמינים שייצגו באופן מכובד את החברה לאחר גיוס העובדים המתאימים, מקיימים פגישות אישיות עם כל אחד מהם, להסביר באופן מלא ומפורט את מטרות החברה, מה החזון שלה, מהן דרכי ההתנהלות של התפקיד הספציפי, מהן הסמכויות של כל פוזיציה, אופן הדיווח להנהלה וכל מידע רלבנטי נוסף.

 

ראה מאמר המבנה הארגוני של החברה.

 

מומלץ לגייס עובדים הגרים קרוב יחסית למשרד, כך שתהיה להם גישה מהירה ונוחה. לוודא שיש עבורם תחבורה ציבורית נוחה, קווי אוטובוסים זמינים או תחנת רכבת סמוכה וחניונים נגישים בקרבת המשרד.

 

התנהלות שוטפת

אחרי שטופלו כל הנושאים הללו, החברה יכולה להתחיל לעבוד, יש עובדים, יש משרד וכל הציוד הנדרש הגיע. עכשיו משנסים מותניים ומוציאים לפועל את התכנית העסקית ואת התכנית השיווקית, צעד אחר צעד באופן נחרץ ובטוח כדי שהחברה תצליח להגשים את החלום ולבצע את המהלכים שתוכננו לאורך תקופה כה ארוכה.

 

ההצלחה תגיע אם ייצמדו לתכנית המקורית ורק אם היא לא תצליח, יפעילו את התכנית החלופית. האסטרטגיה שנבנתה על סמך הנחיצות, היא זו שאמורה להוביל את הנהלת החברה ואת עובדיה קדימה לאורך כל הדרך עד ההגעה ליעד.

בהצלחה !