פתיחת עוסק מורשה – המדריך המלא

תוכן המאמר

פתיחת עוסק מורשה

ראשית, חשוב לציין שלא כל אחד חייב מספר עוסק מורשה ולא כל עסק מחויב בפתיחת עוסק מורשה. 

הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים ובינוניים מוגדרים כ"עוסק פטור", עקב מחזורים שנתיים נמוכים יחסית.

פתיחת עוסק מורשה וקבלת תעודת עוסק מורשה, צעד אחר צעד:

אדם המעוניין להיחשב עוסק מורשה במדינת ישראל, חייב לעצור בשלושה מקומות לפני שהוא הופך לעוסק מורשה. 

 

 • בקשה ומילוי טופס במשרדי מע"מ הם הצעדים הראשונים בפתיחת עוסק מורשה. רישום מס ערך מוסף מצריך מילוי טפסים 821 ו-821 א'.  

אתר רשות המיסים מאפשר הגשת טופס הבקשה לפתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ באופן עצמאי, אם כי מומלץ לקבל סיוע מקצועי מרואה חשבון מורשה. 

 

יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • צילום תעודת זהות ונספחים
  • עותק של המחאה מבוטלת של חשבון הבנק
  • חוזה שכירות על מקום העסק (אם יש), 
  • תעודת הכשרה מקצועית (לא חובה).
 • השלב הבא בפתיחת עוסק מורשה הוא פתיחת תיק במס הכנסה – ממלאים טופס שנקרא 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרת מקורות הכנסה).  יש לצרף גם צילום תעודת זהות, ספח ובקשה לפטור ממס במקור.  אתה יכול להתחיל הגשת מס הכנסה באינטרנט, או שאתה יכול ללכת באופן אישי למשרד מס הכנסה הקרוב ביותר למקום העסק או המגורים שלך. 
 • הכתובת השלישית בה נבקר בדרך לקבלת מספר עוסק מורשה ותעודת עוסק מורשה בשעה טובה, היא באמצעות הגשת טופס דין וחשבון שנתי, של הביטוח הלאומי.  

במילוי הטופס דיווח שנתי, עדיף ומומלץ לעשות בסיוע רואה חשבון ותיק ומנוסה בתחום.

חבל לפתוח תיק עוסק מורשה ברגל שמאל מול הרשויות בגלל טעות שניתן היה למנוע בעזרת איש מקצוע….

 

פתיחת עוסק מורשה

רואה חשבון

ישנן פעולות נוספות שיש לבצע על מנת לנהל נכון את העסק ולדחוף אותו קדימה לאחר שהתקיימו התנאים המוקדמים לאישור עוסק מורשה ברשויות המס. 

מי מחוייב במספר עוסק מורשה?

 • לעסקים פטורים (שנודעו בעבר כ"עסקים זעירים") שמחזור העסקים השנתי שלהם עלה ל-100,491 ₪ או סכום גבוה מזה (סכום זה מתעדכן מעת לעת; חשוב לבדוק באתר רשות המסים הממשלתית את הסכום העדכני ביותר) , אישור עוסק מורשה רלוונטי.  יש ליידע את משרדי המע"מ שלכם שמספר העוסק שלכם השתנה מפטור למורשה, וכן יש לדווח על היקף העסקאות המתרחשות ברגע זה. 
 • לאחר עדכון רשויות המס על ידכם או על ידי רואה חשבון מטעמכם (מומלץ), סטטוס העוסק הפטור משתנה במהירות לעוסק מורשה, בדרך כלל תוך יום או יומיים.  משלב זה והלאה, על העוסק להתחיל לקבל מע"מ מלקוחותיו ולקזזו, מטבע הדברים.
 • למרות שאתה עשוי לצפות שהכנסתך השנתית תהיה נמוכה מהסכום המזכה להישאר בהגדרת מס של עוסק פטור, לא תוכל להירשם כעוסק פטור אם אתה אחד מהמקצועות / העיסוקים המפורטים בתקנה 13 לתקנות מע"מ. 

כאמור, זה נכון ללא קשר לסכום המחזור השנתי שלכם.

להלן רשימת משרות / מקצועות לדוגמא שעבורם חייבים אישור עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף:

עסקים אלו חייבים כבר בפתיחת עסק לדאוג לאישור עוסק מורשה:

 • מודד, 
 • רואה חשבון, 
 • סוכן ביטוח, 
 • עורך דין, 
 • שמאי, 
 • אגרונום, 
 • אדריכל, 
 • חוקר פרטי, 
 • טוען רבני, 
 • טכנאי, 
 • טכנאי שיניים, 
 • יועץ ארגוני, 
 • יועץ ניהולי, 
 • יועץ מדעי, 
 • יועץ מס, 
 • מהנדס, 
 • מתורגמן, 
 • בעל מעבדה כימית או רפואית 
 • בעלי עסקים שעיסוקם הוא מתן שירותים מסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות המס.
 • פסיכולוג, 
 • פסיכיאטר,
 • רופא,
 • רופא שיניים, 
 • פיזיותרפיסט,
 • וטרינר, 
 • הבעלים של בית ספר לנהיגה, 
 • סוחר נדל"ן, 
 • מתווך נדל"ן, 
 • סוחר רכבים, 
 • מתווך וסוחר עסקי, 
 • אגודה שיתופית אשר נרשמה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
 • מכללה מקצועית

כאמור, פתיחת עוסק מורשה זה עסק רציני, לכן מומלץ להעסיק רואה חשבון עוד בטרם התגבשות העסק במלואו על מנת לקבל הכוונה ומידע אמין ומדויק כיצד להוציא חשבוניות מס וקבלות, אילו דיווחים יש להגיש לרשויות המס, סידור ביטוח פנסיוני לעוסק מורשה, ביטוחי חובה לעסק ועוד.