פתיחת חשבון בנק עסקי – כיצד עושים זאת בצורה הנכונה

תוכן המאמר

פתיחת חשבון בנק עסקי – כיצד עושים זאת בצורה הנכונה

מדריך זה יסקור את אחד הנושאים שכל עסק מתנהל עמו ביום יום – חשבון הבנק. בעולם המודרני די קשה עד בלתי אפשרי לנהל עסק ללא חשבון בנק פעיל. חשוב לדעת איך לפעול בנושא זה צעד אחר צעד.מומלץ לכל אדם המנהל עסק באמצעות עוסק מורשה או עוסק זעיר, לפתוח חשבון בנק עסקי כדי להפריד את כל ההכנסות וההוצאות של העסק מההתנהלות בחשבון הבנק הפרטי. הקמת חברה בע"מ מחויבים לפתוח חשבון בנק עסקי ייעודי עבור ההתנהלות העסקית השוטפת.

 

במאמר זה נסקור את כל מעטפת ההתנהלות של כל אחד מהעסקים הקטנים הן הגדולים עם הבנק. מערכת היחסים הזו, אמורה להיות חיובית, בעלת אמון רב ונבנית טפח אחר טפח עם השנים. בסיס היחסים והדרך המשותפת הם אלה שיסללו לכם ערוץ פתוח, הקשבה והבנה של פקידי הבנק לצרכים הספציפיים של העסק שלכם.

 

פתיחת חשבון בנק עסקי בבנקים המסחריים

כל אחד מהבנקים המסחריים בישראל, מסווג את החשבונות העסקיים על פי תפיסת העולם הכלכלית והשיווקית שלו. מבחינה חוקית, קיימת הגדרה לכל חשבון עסקי על פי הנחיות הרגולטור. על פי סוג החשבון העסקי נקבעות העלויות של דמי הניהול והעמלות השונות עבור הניהול השוטף של החשבון.

 

המסמכים הנחוצים לצורך פתיחת חשבון עסקי לעוסק זעיר / עוסק מורשה /שותפות

חשבון זה נקרא חשבון עסקי יחיד. יש צורך בתעודת זהות של בעל העסק או של כל השותפים בעסק ופרטים על מיקומו של העסק .

 

המסמכים הנחוצים לצורך פתיחת חשבון עסקי לחברה בבנק

חשבון זה נקרא חשבון עסקי תאגיד

חשבון עסקי תאגיד צעיר

חשבון בנק שמקימים עבור חברה צעירה שאך נוסדה או חברה שהוקמה לא מכבר וגילה הוא כשנה. יש להעביר כל מסמכי החברה מרשם החברות, תעודת ההתאגדות ותקנון החברה – נאמן למקור. בעלי המניות מקבלים החלטה מי יהיה מורשה החתימה ומה יהיה נוהל החתימה. קיימות כמה אפשרויות:

 

 • כל אחד מהמנהלים חותם לבד.
 • שני המנהלים חותמים יחד בצירוף חותמת החברה או לוגו מוטבע על כל מסמך/ המחאה.
 • כל אחד מהמנהלים יכול לחתום לחוד עד סכום מסוים שיוחלט בין הצדדים, לדוגמה – 10,000 ₪. ומעל סכום זה, נדרשות שתי חתימות יחד בצירוף חותמת החברה או לוגו מוטבע.
 • אם קיימים לדוגמה שלושה אנשים שכל אחד מהם הוא מורשה חתימה, צירוף של שניים מהם מחייב את החברה.
 • או צירוף שבו חייבת להיות חתימה של אדם מסוים, לדוגמה המנכ"ל וכמו כן חתימה של אחד ממורשה החתימה האחרים.

 

כל אחד מהבנקים המסחריים הכין מסמכים משלו שעליהם אמורים לחתום המנהלים /בעלי המניות בחברה. המסמכים נוגעים לזכויות החתימה, למסגרת האשראי, כרטיסי האשראי, הוראות קבע ועוד. המנהלים ומורשה החתימה חותמים על הניירת לבד או בצירוף אישורו של עורך הדין של החברה המאמת את חתימותיהם של המנהלים, על פי הדרישה בכל אחד מהמסמכים. החשבון הצעיר מתאים לחברות חדשות המגלגלות עד 1 מיליון ₪ בשנה. לאחר כשנה תגיש חברה זו את המאזן המבוקר שלה לבנק ואם המחזור העסקי שלה גדל באופן משמעותי, החשבון יועבר לקטגורית חשבון עסקי גדול.

חשבון עסקי תאגיד ותיק

חברה ותיקה שכבר יש ברשותה חשבון בנק אך מעוניינת לפתוח חשבון בנק נוסף בבנק מסחרי אחר, נדרשת להעביר לסניף כמה מסמכים: כל מסמכי החברה מרשם החברות, תעודת ההתאגדות ותקנון החברה. בעלי המניות מקבלים החלטה מי יהיה מורשה החתימה בחשבון זה ומה יהיה נוהל החתימה. קיימות כמה אפשרויות שהן זהות לנוהל בחשבון עסקי לתאגיד צעיר.

 

כל אחד מהבנקים המסחריים הכין מסמכים משלו שעליהם אמורים לחתום המנהלים /בעלי המניות בחברה. המסמכים נוגעים לזכויות החתימה, למסגרת האשראי, כרטיסי האשראי, הוראות קבע ועוד. המנהלים ומורשה החתימה חותמים על הניירת לבד או בצירוף אישורו של עורך הדין של החברה המאמת את חתימותיהם של המנהלים, על פי הדרישה בכל אחד מהמסמכים. מכיוון שמדובר בחברה ותיקה הפעילה כבר למעלה משנה, היא אמורה להעביר לסניף החדש בנוסף לכך:

 

 • העתקים של מאזני החברה לשנים האחרונות שהוגשו לרשות המיסים.
 • מאזני בוחן.
 • תדפיסים של ההתנהלות השוטפת בחשבון הבנק הנוכחי לאורך שלושת החודשים האחרונים.
 • מידע על מסגרת האשראי שאושרה לחברה בחשבון הבנק הקיים.
 • העתקי הדיווחים והתשלומים לרשויות השונות בחודשים האחרונים עבור מע"מ, ביטוח לאומי ניכויי עובדים, מס הכנסה ניכויי עובדים. או לחילופין מסמך החתום על ידי רואה החשבון של החברה המאשר את המחזורים העסקיים בכל אחד מהחודשים האחרונים.

 

הסניף החדש בודק את מצבה של החברה, את דרישות האשראי שלה מול איתנותה הפיננסית ואת הסיכונים אם צפויים לבנק בהתנהלות עם חברה זו. לאחר שקלול של מלוא הנתונים מציע הסניף את מסגרת האשראי המקסימלית התואמת את צרכי העסק תוך נקיטת משנה זהירות כיוון שמדובר בלקוח חדש. אם המסמכים מעידים על חברה יציבה, המתנהלת כראוי, בעלת הכנסות נאות. חברה צייתנית המשלמת את כל תשלומיה לרשויות השונות במועד, רוב הסיכויים שהיא תקבל מסגרת אשראי נאותה.

השימוש בחשבונות הבנק העסקיים

כל ההתנהלות השוטפת של כל עסק, כרוכה בפעילות בנקאית.

 

 • תשלום חיובים שוטפים באמצעות הוראות קבע, חברת החשמל, ארנונה לרשות המקומית ומים לתאגיד המים, תשלומי שכר לעובדים באמצעות תוכנה מקוונת, העברות בנקיות לספקים, תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי ועוד.
 • הבנק מחייב את החברה בעמלות עבור סוגי הפעולות על פי העלויות שסוכמו בעת פתיחת חשבון הבנק או לאחר מכן.
 • לקוחות המקבלים אישור להלוואה לעסק, מקבלים את הסכום המלא לחשבון הבנק ומשלמים בכל חודש באופן רציף תשלום על פי לוח הסילוקין שנקבע להם.
 • אם מדובר בחברה קטנה או גדולה, בפעולות בודדות או בפעולות רבות בכל יום, חשוב לבדוק באופן קבוע ורצוי מדי יום מה קורה בחשבון הבנק, כדי לוודא שהכול מתנהל כראוי, שהיתרה תואמת את תזרים המזומנים ושאין הפתעות לא צפויות בפעולות השונות או במצב היתרה.
 • כל עסק משלם לספקיו, לרשויות, למוסדות שונים ולנותני השירות שלו את הכספים המגיעים להם. אפשר לשלם זאת באמצעות העברות בנקאיות שהשימוש בהן עולה מאד בשנים האחרונות לאור הפשטות שבביצוע הפעולות הללו בעידן האינטרנט.

הלקוח מקליד את פרטי חשבון הבנק של הגורם המקבל ותוך דקה מקבלים אישור כי בוצעה ההעברה בסכום העסקה לחשבון הבנק הספציפי שנבחר. מקבל הכספים יוכל לראות זאת בדרך כלל למחרת היום . אם בוצעה העברה בנקאית במסלול זהב, הכסף מוזרם מידית וגם נראה מידית בחשבון הבנק האחר.

 

 • דרך נוספת ומאד מקובלת לביצוע תשלומים היא השימוש בהמחאות. כל עסק מזמין פנקסי המחאות לשימוש שוטף, עם העתקים או ללא העתקים על פי נוחותו.

ברוב העסקים קטנים כותבים את סכומי ההמחאות ותאריכי הפירעון באופן ידני, ברוב העסקים הגדולים מדפיסים את המלל על גבי ההמחאות באמצעות תוכנה ייעודית כדי לצמצם טעויות אנוש של רישום לא נכון של שם הלקוח, סיקול ספרות או אי התאמה בין הסכום הרשום באותיות לסכום הרשום בספרות.

 

 • הדרך הרגילה היא להכין לספק המחאה בגין חשבונית שהפיק, על פי הסכום המלא המופיע בחשבונית.
 • דרך נוספת היא חלוקת סכום החשבונית לכמה תשלומים. הליך זה נעשה בדרך כלל אם מדובר בסכום כסף גבוה ועל פי ההסכם בין הצדדים. אם לדוגמה החשבונית היא בסך 6,000 ₪ כולל מע"מ, יפיק הלקוח שלוש המחאות ע"ס 2,000 ₪ כ"א ל – 3 תאריכים שעליהם סוכם. ברוב המקרים מדובר בתאריך זהה ל – 3 חודשים רצופים לדוגמה – 12 באוקטובר, 12 בנובמבר ו – 12 בדצמבר.
 • נושא הפרישה לתשלומים מקובל מאד בתחום המסחרי, לעתים נוהגים לשלם מראש באמצעות המחאות דחויות על הסכום המלא של העסקה, גם אם הסחורה עדיין לא סופקה. כך חלקם של מועדי הפירעון של ההמחאות קורים טרם הגעת המשלוח וחלק אחר של ההמחאות מגיע לפירעון לאחר קבלת הסחורה ואפילו מכירת הסחורה.
 • חתימה על ההמחאות – בכל עסק, מחליטים מראש מי יהיה מורשה החתימה. אדם שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה, בדרך כלל הוא זה שחותם לבד על ההמחאות.
 • כשמדובר על שותפות, מחליטים השותפים מי יהיה מורשה החתימה, אם רק אחד מהם מבצע את כל ההנהלות מול הבנק והוא גם זה שחותם, ,כל אחד מהשותפים הוא בעל זכות חתימה לבד, או שני השותפים יחד. אופציה נוספת היא חלוקה על פי סכומים. כל אחד מהשותפים יכול לחתום לבד על המחאות שערכן הוא לדוגמה עד 5,000 ₪ וכל המחאה שערכה הכספי הוא למעלה מכך, מחויבת להיות בעלת שתי החתימות בתוספת לחותמת החברה או להטבעה על ההמחאה.
 • עסקים מקבלים מעת לעת המחאות מהלקוחות בגין העסקאות שבוצעו. אם מדובר בהמחאות שמועד פירעונן הוא מזומן, מפקידים את ההמחאות בחשבון הבנק. אם מדובר בהמחאות דחויות יש לפעול על פי על פי ההנחיות של ניהול ספרים בכל עסק, להפקיד את ההמחאות הדחויות בבנק או לחילופין לנהל רישום מפורט של ההמחאות הנמצאות בכספת, סכום מדויק ומועד פירעון.
 • הבנק מתייחס לחלק מההמחאות הדחויות המופקדות מראש בחשבונות הבנק העסקיים כבטחונות. כל בנק פועל על פי הקריטריונים שלו בנושא זה, אם רשום על ההמחאה למטב בלבד או לא, מיהו הלקוח שהעביר את ההמחאה ורמת האיתנות הפיננסית שלו.
 • בתקופות שבהם יש בעיה בתזרים המזומנים של העסק וחייבים להעביר כספים לחשבון הבנק כדי לאזן אותו, קיימת אפשרות להמיר את ההמחאות הדחויות ולקבל עבורן תשלום מידי. פעולה זו נעשית בבנק בעסקת ניכיון המחאות תוך תשלום עמלה וריבית או אצל גורמים חוץ בנקאיים שמעבירים תשלום במזומן עבור ההמחאה הדחויה תוך בדיקת מהימנותה וגבית ריבית ועמלה בגין עסקה זו. השימוש בהמחאות דחויות במקרים אקוטיים, פותר בעיות זמניות בחשבון הבנק .

 

ראה מאמר תזרים מזומנים

איפה כדאי לפתוח חשבון בנק עסקי

לפני פתיחת חשבון בנק עסקי, מומלץ לבצע סקר שוק, לשוחח עם אנשי עסקים אחרים, חברים, בני משפחה בעלי עסקים ולקבל מהם המלצות או דיס המלצות על סניפי בנק מסוימים. רצוי להגיע לפגישה הראשונה בסניף הבנק עם יועץ עסקי, כלכלן או רואה החשבון המלווים את העסק ומכירים אותו על כל רבדיו. השיחה ביניהם לנציג הבנק תתנהל באותו מישור מקצועי לאור הידע והניסיון הרב שלהם באופן ההתנהלות הנחוץ למשא ומתן עם הבנקים.

 

אחד הנושאים האקוטיים הוא העלויות של העמלות. בחברות שיש בהן כמה סוגי פעילויות כמו לדוגמה, הלוואות, מסחר בניירות ערך, מטבע זר, יבוא, העברות לספקים ולעובדים ועוד, הנתח של תשלום העמלות הוא משמעותי מתוך כלל הוצאות המימון של החברה. לכן, המגמה היא למצוא בנק ידידותי שאכן מאמין בלקוחות ומאפשר להם לצמוח ובמקביל גובה עמלות מינימליות שהיקפן מורגש פחות בהתנהלות השוטפת. בנקים רבים מעוניינים למשוך לקוחות חדשים ומעניקים הטבות מיוחדות כמו ריביות ועמלות מופחתות . כדאי לבחון את ההצעות הקונקרטיות ולנצל את האפשרות להקטין את הוצאות המימון והעמלות השונות בעסק.

 

פיצול חשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים

מומלץ לבעלי עסקים בכל סדר גודל עסקי הפועלים תחת ההגדרה של עוסק פטור, עוסק מורשה או שותפות לפתוח חשבון בנק עסקי, כדי להפריד את ההתנהלות העסקית מההתנהלות של משק הבית. יש לכך כמה סיבות:

 

 1. כדי לדעת במדויק מה היו ההכנסות וההוצאות הישירות של העסק בכל חודש ופילוח התשלומים לגורמים השונים .
 2. כדאי לשלם מחשבון הבנק של העסק את הוצאות העסק ומחשבון הבנק של הבית את ההוצאות עבור הבית.
 3. כשהדברים לא מופרדים, חל בלבול גדול ואי סדר.
 4. כדי לבצע דוחות דווח והפסד לאורך השנה ובסופה, חייבים לדעת באמת מה היו ההוצאות, הרווחים, השינויים מול שנים קודמות ופילוחים מעניינים נוספים. לכן יש להביא בחשבון את כל הנתונים השייכים לעסק ולא הוצאות שאינן קשורות.

הקווים הכלליים של ההתנהלות בכל סניף בנק הם בהתאם להחלטות הנהלות הבנק אך היחס האישי ותודעת השירות בכל סניף נבנית על פי הדוגמה שמעניק מנהל הסניף. כל לקוח מחפש את ההתנהלות הנעימה והעניינית. כולם מעוניינים שפקידי הבנק יהיו קשובים לצרכי הלקוח, שיבינו את צרכי העסק שלו וכך יוכלו לסייע בהתאם לנורמות המקובלות, בכל נושאי מסגרת האשראי, הלוואות, ערבויות וכל צורך אחר בהתאם לאופיו של העסק.

 

ההגעה הפיזית לבנק מצטמצמת מאד בשנים האחרונות לאור השימוש ההולך וגובר בפעולות שאפשר לבצע באופן ישיר דרך אתר האינטרנט של הבנק. העברות בנקאיות, מתן הנחיות, קבלת מלוא המידע דרך האתר ועוד. למרות זאת וכדי להקל על המנהלים והעובדים, רצוי לפתוח חשבון בנק עסקי במקום הקרוב גיאוגרפית למשרדי החברה, שהנגישות אליו נוחה וקיימת חניה בקרבת מקום.

 

קיימים עסקים שמקבלים כסף מזומן, המחאות רבות שיש להעבירם לסניף, גם אם מבצעים פעולות ראשוניות דרך אתר האינטרנט, קיימים מסמכים כמו ערבויות בנקאיות שעדיין יש לקבל מהסניף את המסמך המקורי ולכן תנו עדיפות לסניפים קרובים כדי לא לבזבז שעות עבודה רבות בכבישים כדי לבצע פעולות בסיסיות של החברה ולהגיע לסניף הבנק .

שימוש בכרטיס אשראי לצרכי העסק

שימוש בכרטיס אשראי לצורך תשלומים שונים בעסק הוא נוח ביותר. אפשר לשלם באמצעותו עבור רכישות יום יומיות קטנות כמו בסופרמרקט, צרכי משרד, אביזרים סלולריים, אגרות שונות, תשלומים לרשויות המקומיות, חברת החשמל ועוד. בעסקים קטנים משתמשים מעת לעת בכרטיס האשראי של העסק לצורך רכישות קטנות ותשלומים. זה מאד קל ונוח לתת את פרטי כרטיס האשראי ולדעת שהנושא טופל. מה שחשוב הוא לתעד את כל המהלכים הקטנים האלה כדי שלא יוצרו חורים בהנהלת חשבונות עקב אי קבלת מלוא החשבוניות או אישורי התשלום. ניתן להזמין כרטיס אשראי כבר בהליך פתיחת חשבון עסקי.

 

הנהלת החשבונות של עוסקים פטורים, עוסקים מורשים ושותפויות אינה כפולה ולכן קשה יותר לעלות על חוסרים ואי התאמות. נוהל מסודר של רישום וצירוף המסמכים הרלוונטיים של כל רכישה יפתור את הבעיה. בעסקים גדולים מאשרים שימוש בכרטיס אשראי לעובדים במשרות אמון הנמצאים בשטח וזקוקים מעת לעת לרכישות בסכומים קטנים. לדוגמה קבלני בניין הזקוקים מדי פעם לרכוש עבור העובדים אביזרים, חלפים, צנרת וכו' שלא הועברו לשטח במהלך הפרויקט. מנהל האתר רוכש את הפריטים בחנויות הממוקמות בסמוך לאתר הבניה וכך אין עיכוב בעבודה השוטפת.

 

לאור השימושים הרבים, חייבת להיות בקרה יום יומית על החיובים השונים, הצלבת נתונים וקבלת מלוא החשבוניות והמסמכים הנלווים מכל מי שמשתמש בכרטיסי האשראי של החברה. לאור האחריות הרבה מצד אחד והפיתוי ומעשי הנוכלות בתחום זה מצד שני, מגבילים את היקף האשראי בכרטיס כדי למנוע זליגת כספים.

הלוואות עסקיות

במחלקות העסקיות בסניפי הבנקים השונים, מודעים היטב לעובדה שכדי שחברה תצמח ותתפתח היא זקוקה מעת לעת להלוואות . זו הסיבה שרוב הבנקים מציעים לעסקים הלוואות בערבות מדינה על פי ההנחיות הממשלתיות שנקבעו לכך והן הלוואות לטווחי זמן שונים, באופציות שונות, הענקת גרייס כדי לאפשר לחברות טווח נשימה בשלב הראשון, הלוואות בלון, הלוואות מט"ח ועוד. כל לקוח בוחן את ההצעות השונות שהוצעו לו ומחליט מהי ההצעה הטובה ביותר מבחינה מסחרית, עבור העסק שלו.

 

הבנקים מצמידים את סוג האשראי, צמוד או לא צמוד למדד, למט"ח וכו' ומתאימים אותו למקורות ההחזר כמו back to back . בנוסף לכך, תקופת ההחזר נמדדת על פי מטרת ההלוואה. לדוגמה, הלוואות קצרות מועד המאושרות על סמך ניכיון המחאות דחויות או המחאות זכות, הלוואות לשלוש עד חמש שנים עבור רכישת רכב, הלוואות לחמש שנים עבור רכישת ציוד והלוואות לשבע עד עשר שנים עבור רכישת מבנה או משרד.

 

ראו מאמרים הלוואות לעסקים קטנים, הלוואות לעסקים, הלוואה לפתיחת עסק

 

מסגרת אשראי שוטפת ומסגרת אשראי לצרכים ייחודיים

כל עסק זקוק למסגרות אשראי שוטפות ומסגרות אשראי למטרות ספציפיות. בהתנהלות השוטפת של עסקים קטנים הם זקוקים תמיד לאוויר לנשימה, הכוונה היא למרווח אשראי בתוך המסגרת שאושרה להם, וכך הם ישתמשו במסגרת זו בעת הצורך. אם לדוגמה מדובר בעסק קטן המייצר עוגות, במהלך החודש הוא מספק כמויות של עוגות ללקוחות שונים. הכספים הצפויים להגיע על פי סיכום של כל החשבוניות מכסים את כל ההוצאות .

 

אך מה קורה כששני לקוחות גדולים לא משלמים בזמן? לפעמים הם לא משלמים עקב בעיה כספית שלהם שעלולה להתגלגל גם לפתחו של הספק שלנו כאפקט הדומינו ולפעמים יש עיכוב בתשלום מסיבות ענייניות שאין מי שיחתום שם על המחאה או סיבות רלוונטיות אחרות שהן מובנות.

 

הבעיה היא שאי קבלת הכספים יוצרת בעיה תזרום מזומנים בחשבון הבנק. כדי למנוע ככל האפשר את ההימצאות על קצה גבול האשראי דבר היכול לגרום לבעיות שונות לעסק, משתדל בעל העסק שמסגרת האשראי שאושרה לו תספיק גם אם יקרו תרחישים מסוג זה, העסק ימשיך להתגלגל ולתפקד בתוך המסגרת עד שיגיעו הכספים שהובטחו.יש גם מסגרות ספציפיות כמו לדוגמה, חברה שמפעילה חנויות רבות בקניונים השונים ברחבי הארץ זקוקה להרבה מאד ערבויות בנקיות. לרובן אין מסוגלות כלכלית להעמיד בחיסכון סכום השווה לערכן של כל הערבויות הללו.

 

לכן, הבנק מעמיד מסגרת ייעודית למטרה זו על פי מצבה הפיננסי של החברה תוך קבלת בטוחות אחרות. חברה אחרת העוסקת ביבוא בתחום האופנה, זקוקה למסגרת ייעודית גבוהה לצרכי יבוא על פי עונות השנה, עבור כמויות גדולות של סחורה המגיעה לקראת הקיץ, לקראת החורף וכו' . גם במקרים הללו, הבנק בוחן את מסגרת האשראי הנחוצה עבור עלויות היבוא מול צפי ההכנסות עם הוצאת הפריטים השונים למכירה.

בטחונות וערבויות

בטחונות וערבויות

סניף הבנק נמצא כל הזמן עם היד על הדופק בכל הקשור להתנהלות של העסקים הקטנים. תמיד קיים אצל הבנקים חשש שעקב התנהלות לא נכונה או עקב בעיה עם לקוחות, העסק לא יהיה מסוגל להתמודד עם המצב ויקלע לקשיים או יקרוס. זו הסיבה שהבנק מבקש בטחונות עבור מסגרת האשראי שאושרה לעסקים הקטנים, העוסקים הפטורים, עוסקים מורשים ושותפויות. יש כמה סוגי בטחונות כמו חתימה על ערבות אישית כך שבמקרה של בעיה כספית, בעל העסק אמור לכסות את החוב מהחסכונות האישיים שלו.

 

אם הבנק מאמין שאכן העסק הוא בעל פוטנציאל אדיר וייכנסו כספים רבים בגין המכירות, הוא יכול לאשר מסגרת אשראי הנקראת סולו על סמך הכנסות עתידיות על פי התנהלות העסקית. הבנק נזהר מסיכונים ולכן מייצר גיבויים פיננסיים במקרה שהלקוח לא יוכל להחזיר כספים שלווה מהבנק. בהלוואות, במסגרות אשראי, בערבויות שחולטו וכו'. ישנם כמה סוגי בטחונות המקובלים בבנקים עבור חברות:

 

 • נדל"ן הניתן למימוש במקרה צורך, פיקדונות נזילים. המחאות דחויות מלקוחות החברה המופקדים מראש בבנק שהם אחוז מסוים של בטחונות בהתאם לעבר של אותו לקוח ומצבו הפיננסי שנבדק במערכות הכספיות הארציות כמו BDI.
 • חתימה על ערבויות אישיות של בעל מניות שהוא בעל הון והציג את הערכת שווי ההון שלו, היא פתרון מצוין עבור הבנקים אך טוב פחות לאדם שעלול לסכן את כל הונו במקרה של בעיות כספיות בחברה.
 • קיימת אפשרות גם של חתימה על שעבוד שוטף המקנה לבנק במקרה של פשיטת רגל אפשרות להקטין את נזקיו ולמנות כונס נכסים שיחלק את נכסי החברה הן הכספיים והן הנכסים.
 • חברה שעובדת עם כמה בנקים, מסדירה מראש את הנתח שיועבר לכל אחד מהבנקים בשיטת פרה-פאסו.

 

השוואת עלויות בין בנק מזרחי טפחות לבנק הפועלים, בחשבונות בנק המיועדים לעסקים גדולים.

בנק מזרחי טפחות – חשבון עסקי מזרחי טפחות – עסק גדול

 

₪6.80 עמלת ערוץ ישיר
1.76 ₪ עמלת פקיד
9.00  ₪ עמלת מסלול בסיסי
29.00  ₪ עמלת מסלול מורחב
₪2.45הקצת אשראי
₪63.30 עמלת מינימום חודשית
לא מקבלים ריבית על יתרת

מזומן חיובית

הקצאת אשראי 2.45% מסכום המסגרת לשנה.

דמי ניהול חשבון 190 ש"ח

לרבעון.

 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים

המתאימים פתרונות

עסקיים לצרכי העסק

שלך

 • סקירות שוטפות של

מצב השוק

 • הלוואות בהתאמה אישית
 • ניכיון שוברי כרטיסי

אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור

עסקאות תשלומים

 • שירות פקטורינג:

לרכישת חובות

מסחריים של חייבים

במכירות בארץ ובעסקאות יצוא

 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה

בערבות המדינה

לעסקים בעלי מחזור

הכנסות שנתי עד

100 מיליון ש"ח.

 • קרן ההלוואה דרומה

צפונה עידן העתיד

בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון

ודרום הארץ בתנאים

מיוחדים ונוחים.

בנק הפועלים – חשבון עסקי בנק הפועלים – עסק גדול

 

₪1.35 עמלת ערוץ ישיר
3.25 ₪ עמלת פקיד
 10.00 ₪ עמלת מסלול בסיסי
₪22.00 עמלת מסלול מורחב
2.20  ₪ הקצאת אשראי
73.00  ₪ עמלת מינימום חודשית
לא מקבלים ריבית על יתרת

מזומן חיובית

עלות הקצאת אשראי 2.2% לשנה
 • עמלות מופחתות על

ביצוע פעולות באינטרנט.

 • תשלום חשבונות – חינם.
 • העברת כספים

לחשבונות המתנהלים

בבנק אחר באמצעות

"פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב

-SMS ללא כרטיס – רק 1.35 ש"ח.

 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בין-לאומי,

הנטען בכסף ישירות

מחשבון הבנק שלך.

את הכרטיס תוכל

להטעין מרחוק בערוצי

השירות -סניף או

ערוצים ישירים, וכן

להחזיר את הכסף

מהכרטיס לחשבון בכל

עת.

הטבות למצטרפים חדשים:

 • 50% הנחה בעמלת

פעולה על ידי פקיד

לעסקים קטנים.

 • חבילת התחלה קלה:

פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים

הראשונות להקמתם.

 • הצטרפות למועדון cashb

מ. מסחר מתקדמות

 

 

טיפים

טיפים
בפעם הראשונה שאתם מגיעים לבנק, הגיעו מוכנים, עם ביטחון עצמי גבוה וידע מלא על ההטבות המוצעות בבנקים האחרים
אם אתה  בעל עסק קטן, כדאי שיבוא יחד אתך רואה החשבון שלך שיודע לדבר עם הבנקאים באותה שפה פיננסית
הציגו בפני נציגי הבנק את כל היריעה על העסק שלכם, שתפו אותם כדי שתקבלו יחס הולם ואשראי התואם את צרכי המערכת
למרות שחושבים שלא, מסתבר שאפשר להתמקח גם עם נציגי הבנק על גובה העמלות, הריביות והתנאים הכלליים בחשבון הבנק. תהיו אסרטיביים ותצליחו גם במשימה הזו
הקפידו לעקוב באופן סדיר ורציף על הנעשה בחשבון הבנק